Centrum Kształcenia Mieczysław Jankowski | BHP - Ocena stanu bhp
  • biuro@centrumksztalcenia.pl

  • Telefon: 601 300 520

  • Czas pracy: Pon-Pt: 8:30-16:30

Ocena stanu bhp

Analiza daje pracodawcy możliwość zapoznania się ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w jego zakładzie oraz wykazuje istniejące nieprawidłowości.

 Opracowana dokumentacja obejmuje:

  • charakterystykę zakładu i stanowisk pracy w aspekcie BHP i PPOŻ,
  • identyfikację nieprawidłowości wynikających z nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp, w tym dotyczących prowadzonej w zakładzie pracy dokumentacji w zakresie BHP i PPOŻ oraz zalecenia zmierzające do usunięcia tych nieprawidłowości,
  • ocenę realizacji obowiązków pracodawcy będących przedmiotem kontroli: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego

W zakładach pracy, w których pełnimy obowiązki pracowników służby bhp, taką ocenę wykonujemy co najmniej raz w roku. Tym pracodawcom, z którymi nie jesteśmy związani umową o wykonywanie zadań służby bhp, proponujemy przeprowadzenie takiej oceny. W celu jej przeprowadzenia dokonujemy wizytacji w zakładzie pracy, oceniając stanowiska i warunki pracy pod względem bhp.

 Ocena stanu BHP i PPOŻ powinna być podstawą do:

  • przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • opracowania programu (harmonogramu) poprawy warunków BHP i PPOŻ.

Kontakt

Adres :

ul. Srebrna 16 lok. 222; 00-810 Warszawa

Tel :

601 300 520
(22) 632 30 03

Email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak do nas dotrzeć?